حرف دل

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی ...
نویسنده : پرنیان - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
 

تا وقتى قلب عریان کسى را ندیدى بدنت را عریان نکن،

هرگز چشمانت را براى کسى که معنى نگاهت را نمی فهمد گریان نکن،

 قلبت را خالى نگاه دار و اگر روزى خواستى کسى را در قلبت جاى دهى

سعى کن فقط یک نفر باشد

به او بگو:

تو را کمتر از خدا و بیشتر از خودم دوست دارم