حرف دل

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

دلگیر مباش
نویسنده : پرنیان - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
 

اگر کسی تو را بــا تمام مهربانی هایت دوست نداشت دلگیر مباش

تو با تمام مهربانی هایت زیباترین معصوم دنیایی

من خدایی را می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده

اما یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر

چرا می پنداری بهتر از خدا تو را قدردانی می کنند؟

پس نرنج از ناسپاسی شان و برای شادیشان بکوش

با مهربانی، روحت آرام می گیرد .تو با مهرت بال و پر می گیری

خوبی دلیل جاودانی تو خواهد بود