حرف دل

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

نقاب خنده
نویسنده : پرنیان - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
 

 

 گاهی باید یک نفر دست به صورتت بزند و نقاب خنده ات را بیندازد

آن وقت در آغوشت بگیرد، یک دل سیر گریه کنی

گریه ات که تمام شد، در گوشت زمزمه کند:

دیوونه من باهاتم، دیگه هیچ وقت گریه نکن