حرف دل

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

مارپله ی زندگی
نویسنده : پرنیان - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

 

توی مارپله ی زندگی، مهره نباش که هر چی گفتن، بگی باشه

 تاس باش که هر چی گفتی، بگن باشه