از آدم ها نپرسید که ...

 

از آدم ها نپرسید که چرا ناراحتن

 برای اشک ها و بغض هایشان دلیل نخواهید

بغض های ناخواسته

گریه های بی اراده

دلیل نمی خواهد

بهانه نمی شناسد

یک دل پر می خواد

و یک حس عجیب

که نه او می تواند توضیح دهد

و نه تو می توانی درک کنی

پس بدون سوال کنارش باش

/ 0 نظر / 8 بازدید