هوای حوصله

 

68995725594856403354.jpg (400×300)

هوای حوصله ام برفی ست

با یک عالمه قندیلِ دلتنگی،

از گوشه ی دلم آویزان

آهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

کافی ست کمی «ها» کنید

تا که آب شوم

 

/ 0 نظر / 26 بازدید