مَحرم دلم

  بعضی سطرها را نانوشته، می توان خواند

مانند آدم هایی که ندیده، می توان فهمید

درک کرد

با آن ها بود و از آن ها لذت برد

((مثل)) تــــ ♥ ــــو 

مثل همه ی آن هایی که ندیدم و

 یک روز از بین این همه فاصله آمدند و محرمِ دلم شدند

((آمـدنـد و شـدنـد)) دوســ ♥ ــــت

دوست هایی که شاید سطر نانوشته ای باشند برای خواندن

و سطر نانوشته ی دلم را خوانند

 

----------------------------------------------------------

دل نوشت:

با خوندن این متن دو تا اسم اومد به ذهنم

((سپیده ی عزیزم)) و ((آقای بیات بزرگوار))

بی نهایت ممنون از همه ی مهربونیاتون، دلسوزیاتون، دلداریاتون،

گوش شنوا بودناتون، سنگ صبور بودناتون


و شرمنده که گاهی، با حرفام و یا با رفتارم باعث رنجشتون شدم

اوهاوهاوه

/ 0 نظر / 28 بازدید