بعضی دخترا

بعضی ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ می بینم ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺴﻮﺯﻩ ،

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﻫﺎ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻛﻨﻨﺎاااااااااااااااااااا ﻭﻟﻲ

ﺻﻮﺭﺗﺸﻮﻥ جاااااااااااااااااا ندارهنیشخندزبان

/ 0 نظر / 36 بازدید