رو ندهید ...

 رو ندهید به غصه هایتان

 رو که دادید کارتان تمام است

در قلبتان ریشه می کند

دردش می زند به لبانتان

و از کار می اندازد

خنده هایـتان را


/ 3 نظر / 71 بازدید
nobady2

چرا مطلب نمی گذاری؟