رو ندهید ...

 رو ندهید به غصه هایتان

 رو که دادید کارتان تمام است

در قلبتان ریشه می کند

دردش می زند به لبانتان

و از کار می اندازد

خنده هایـتان را


/ 0 نظر / 34 بازدید