قربونت برم خدا

خداوند می فرماید :

هرگاه بنده ای مرا می خواند

آن چنان به سخنان او گوش می دهم

که انگار بنده و آفریده ای جز او ندارم اما شگفتا

بنده ام همه را طوری می خواند که

انگار همه خدای اویند، جز من.

/ 0 نظر / 12 بازدید