ساز شما و رقص جهان

جـــهان منتـــظر شماست

هر سازی بزنید بر طبـــــق ساز شما

جهان به رقـــــص در خـــواهد آمد

ســـاز قلـــــبتان را

روی عشــــــــق و هـــــدفمندی

تنظیـــــم کنیدلبخند


/ 0 نظر / 42 بازدید