ساز زندگی

 

اگر در زندگی به ناگاه یکی از سیم های سازت پاره شد

آهنگ زندگی را آن چنان ادامه بده که

هیچ کس نداند به تو چه گذشت

/ 0 نظر / 7 بازدید