کاش...

 کاش علت حالِ خوبِ هم باشیملبخند

باور کنید دنیا خودش

به اندازه ی کافی مهارت دارد

که دل آدمی را به درد بیاورددل شکسته

 

/ 0 نظر / 37 بازدید