سال نو مبارک

 

 

شعاع مهربانیت را

روز به روز زیادتر کن

آنقدر که روزی بتوانی

همه را در آن جای دهی

آن وقت تا

 خدا فاصله ای نیست

 

آرزوهام برا شما مخاطبای عزیزم:

 

دیدگانت از همیشه شادتر

شهر قلبت زنده و آبادتر

غصه هایت دم به دم ای مهربان

در گذرگاه زمان بر بادتر

 

 دست هایم آن قدر بزرگ نیست که

چرخ دنیا را به کامت بچرخاند اما

یکی هست که بر همه چیز تواناست

تو را در سال جدید به او می سپارم

 

سبد دعایم را برداشتم و آن را به سوی خدا گرفتم
اسمتان را با مهرتان داخل آن قرار دادم
سبد پرشد از صبوری، سلامتی،
لبخند خــــــــــــــــدا وگلهای بهــــــــــــــــاری
آن را به سویتان می فرستم،
خانه تان پرشود از این هدیه ی خداوندی

 

 

هوراهوراسال نو مبارکهوراهورا

لبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخند

لبخندلبخندلبخندلبخندلبخند

لبخندلبخندلبخند

لبخندلبخند

لبخند

سالتون پر از لبخند

/ 0 نظر / 3 بازدید