دعا می کنم ...

دعا می کنم برای تو

برای خودم

برای همه مان

کسی چه می داند؟

شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کردگریه

دعا می کنم

برای دل هایمان

برای چشم هایمان

برای گریه و خنده هایمان

دعا می کنم و می گویم:

 مهربان خدای من ،

می دانم که تا آسمان راهی نیست

ولی تا آسمانی شدن راه بسیار است

خودت دست دلمان را بگیر و آسمانیمان کن

 

التماس دعا

/ 0 نظر / 49 بازدید