خداوندا ...

 

 خداوندا،

 از تو می خواهم که هرگز در بیابان هولناک زندگی، تنها و بی یاور رهایم نسازی

از تو می خواهم که در کوره راه پر پیچ و خم زندگی، تنهایم نگردانی

من همواره محتاج نگاه مهربانت هستم

/ 0 نظر / 6 بازدید