وقتی دلت خسته شــد ...

 6acc50e69f9284953e739d154e565078237990ad.jpg (400×300)

وقتی دلت خسته شــد ،

دیگر خنده معنایی ندارد

فـقـط می خندی تا دیگران ،

غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد

وقتی دلت خسته شــد ،

دیگر حتی اشک های شبانه هـم آرامت نمی کنند

فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ای

وقتی دلت خسته شــد ،

دیگر هیچ چیز آرامت نمی کند 

/ 0 نظر / 25 بازدید