مهربانی


 مهربانی زبانیست که

لال می تواند با آن سخن بگوید

و کر می تواند آن را بشنود و بفهمد

پس مهربان باشلبخند

/ 0 نظر / 2 بازدید