کم آورده ام

 

خدایا دخلم با خرجم نمی خواند، کم آورده ام

صبری که داده بودی تمام شد ولی دردم همچنان باقیست

بدهکار قلبم شده ام می دانم شرمنده ام نمی کنی

یا صبر دوباره بده یا دردم را برطرف کنناراحتگریه

/ 0 نظر / 5 بازدید