بانو حواست باشد ...

 بانو

حواست باشد

مرد تو، سنگ بنای وجودش را با غرور گذاشته اند

مبادا غرورش را زیر لِگام قیاس های باطلت با دیگران له کنی

بانو

حواست باشد

مَرد تو پر است از حرف ها وغصه های نگفته

گوش شنوای حرف هایش باش

بانو

حواست باشد

مرد تو اگر دلش تنهایی می طلبید

 هیچ گاه شانه های مردانه اش را به زیر بار هزاران تعهد خم نمی کرد تا آشیانی بسازد برای تو

پس  با گرمای عشق تنهایش مگذار

بانو

حواست باشد

مرد تو

سالاری است از جنس خودت

آرامشی است از جنس آسمان

تکیه گاهی است از جنس غیرت

به او اعتماد کن

بانو

حواست باشد

مرد تو شیفته ی زیبایی توست

مبادا زیباییت

در پس پرده ی خستگی و تلاش روزانه ات پنهان شود

زیبا باش اما فقط برای او

 بانو

حواست باشد

بزرگترین درد یک مرد شرمندگی او از نداشته هاست در کنار تو

درکش کن

بانو

حواست باشد

از دامن توست که مرد به ملکوت

می رسد

بانو عاشق باش

فقط برای او  

 

/ 0 نظر / 41 بازدید