برای شادی روح

مادر داماد:

عروس خانم به غیر از خیاطی چه کار دیگه ای بلده؟

مادر عروس: شستشو

دخترم میتونه در عرض 10 ثانیه کل خانواده و طایفه تون رو

بشوره بذاره کنارنیشخند

 ------------------------------------------

 یارو تو ترمینال داشت جوراب زنانه میفروخت بهم گفت :یه جفت بخر .

.

.

.

.

.

.

.

.

گفتم :من مجردم، زن ندارم .

گفت :بخر بکش رو سرت برو دزدی!!نیشخند

------------------------------------------

طرف از ماشین پیاده شد که درو برای زنش باز کنه

زنش گفت فدات شم بعضی از کارات خیلی رمانتیکه

طرف گفت زر زیادی نزن بیا پایین در فقط از بیرون وا میشه !!تعجب

 ------------------------------------------

 خبرنگار اعزامی صدا و سیما: حاج خانوم چند تا اولاد دارین؟

پیرزن: 5 تا بچه داشتم!

خبرنگار: مگه الان دیگه نداریشون حاج خانووم؟!

پیرزن: نه 

دو تاشون اسیر شدن

سه تاشونم مفقود الاثر 

خبرنگار: ماشالله به این شیرزن صبور!

کدوم منطقه اسیر یا مفقودالاثر شدن؟

مادر: دو تا شون دختر بودن، شوهر کردن اسیر شدن!قهقهه

سه تاش هم پسر بودن، زن گرفتن مفقودالاثرن !قهقهه

 ------------------------------------------

 مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی

ازش سوال کردن گاز کجاست

گفته کنار یخچال!!!!

میگن سرهنگ آموزشگاه خودشو تحویل گروهک داعش داده!خنده

 ------------------------------------------ 

به یارو میگن تو از زنت میترسی؟

میگه نه

ظرفارو که شستم

خونه رو که جارو کردم

غذا که پختم

زیر بچه رو که تمیز کردم

اونیکه کاراش مونده باید بترسه!!قهقهه

------------------------------------------

 اگه میخوای یکی تا آخر عمرش هیچ وقت فراموشت نکنه و

همیشه به یادت باشه

ازش پول قرض بگیر؛ پس هم ندهنیشخند

 ------------------------------------------

مرد: این لباسا چیه دوباره رفتی خریدی؟!

زن: آخ باز شیطون گولم زد گفت بهم میاد

مرد: مگه نگفتم هروقت شیطون داشت گولت میزد بگو دور شو، دور شو

زن: گفتم، ولی میگفت از دور خیلی بیشتر بهت میادنیشخند

------------------------------------------

من آخر نفهمیدم اینکه هی میگن : “وی خاطر نشان کرد” یعنی چی ؟

این “وی” کیه که هی خاطره رو نشون میکنه ؟

پس کِی میگیرتش ؟ چرا با عواطف دختر مردم بازی میکنه ؟زبان

/ 0 نظر / 24 بازدید