خدای من

 

خداوندا

نگذار از تو فقط نامت را بدانم و

 نگذار از تو تنها مشق کردن اسمت را به یاد داشته باشم

همواره در من جاری باش، همان گونه که خون در رگ هایم جاری است

 

/ 0 نظر / 2 بازدید