شهید محسن حججی

چند روز پیش تو تلگرام یکی بهم پیام داد و گفت: پروفایلت عکس کیه؟

گفتم: نمی شناسی؟تعجب

گفت: باید بشناسم؟!!

گفتم:شهید محسن حججی و ... همه می شناسن.

گفت: آشناتونه؟

گفتم: نه.تعجب مرد به این بزرگی لازم نی آشنامون باشه تا دل ما رو ببره.

امروز اعتراف می کنم مدت هاست دلم رو بردی شهید محسن حججی ...گریه فکر و دلم رو درگیر خودت کردی طوری که از دست نوشته و عکس گرفته تا هر کلیپی که مربوط به تو میشه، همه رو سیو کردم و سیو می کنم و هی مرور و مرور و مرور ...گریه

یادمه به یه دوستی گفته بودم فکر کنم دچار خودآزاری شدم چون هی مطالب مربوط به شهید رو مرور می کنم و حسابی ناراحت میشم و بهم می ریزم.گریه بهم گفت:چرا خودآزاری؟ شهید طلبیدت. واقعا اینطوره؟!!! باورش سخته. من کجا و تو کجا؟!!!هیپنوتیزم

ما دهه شصتیا که اکثر اوقات پشت سر دهه هفتادیا حرف زدیم و براشون جک ساختیم،حالا می بینیم که مدافع حرم هایی چون تو ثابت کردند که یه دهه هفتادی هم می تونه بزرگ مرد بشه، میتونه کاری کنه که تک تک ما دهه شصتیا به حالش غبطه بخوریم، به همسرش که 5 سال در کنار چون تویی زندگی کرده،غبطه بخوریم، کاش بعضی مردان به ظاهر مرد تارمویی از عزت و بزرگی تو رو داشتن،  میتونه کاری کنه که ما دهه شصتیا بگیم بابا این دیگه کی بود؟!!! تعجبواقعا دهه هفتادی بود؟!!!!تعجب

واقعا کی بودی تو شهید حججی؟!!! دقیقا کی؟!!!گریهگریهگریه

بازم این شعر رو زیر لب زمزمه می کنم:

آخر چگونه زیسته بودی که داده جان

جان دادنت به پیکر بی روح روزگارگریه

 

ای بزرگ مرد، گوشه ی چشمی،نظری، نگاهی ...گریه

دست ما رو هم بگیر گریه

/ 0 نظر / 92 بازدید