دست تهی

بزرگی می گفت:

به هیئت که می روید زبان حالتان با امام حسین  این بیت شعر باشد:

با دستِ تهی آمدنم عیبی نیست

حیف است که با دستِ تهی بر گردمناراحت

/ 0 نظر / 57 بازدید