مادرم روزت مبارک

اگر تمام حلزون های عالم دست به دست هم بدهند ؛

تا به چین رنج هایت سفر کنند

باز هم کاری از پیش نخواهند برد

گیرم عصاره ی شفابخش هم داشته باشند

چین و چروک رنج هایت را مرهمی نیامده

مادر

 خدا انداخت زیر پای مادر

بهشتی کز همه چیز است برتر

اگر خواهی شوی مهمان جنت

نداری بهتر از مادر تو نعمت

بود شرط بهشت این حرف آخر

که باشی خاک زیر پای مادر

 

قلبماچاین دسته گل تقدیم به همه ی مامانای گلماچقلب

 

دل نوشت:

خوشا به سعادتِ خوشا به سعادت ِخوشا به سعادتِ ...

اونایی که  روز مادر امسال رو  برای  اولین بار به عنوان مادر تجربه می کنن

مثل دو تا از دوستام

----------------------------------

 می ترسم  خدا اون قدر دست دست کنه که

تموم بشه تاریخ مصرف تموم آرزوهام از جمله مادر شدننگرانافسوس

/ 0 نظر / 78 بازدید