بزرگترین هدیه

 

بزرگترین هدیه ای که می توان به کسی داد؛

زمـــــان است

هنگامی که بـرای یـــک نــفـر وقت می گذارید،

قسمتی از زنــدگیتان را به او می دهید

که دیـگر بــاز پـس نمی گیــرید

 

پس:

برای کسی وقت بگذارید که لیاقتش را داشته باشد

/ 0 نظر / 72 بازدید