به او اعتماد کن

 

به او اعتماد کن، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند

به او اعتماد کن، وقتی که نیرویت کم است

به او اعتماد کن،

زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی اعتمادت بزرگترین سرمایه توست

/ 0 نظر / 2 بازدید