امشب ...

امشب

از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد

امشب چشمانم را با آب توبه می شویم

و کلام قرآن در دهانم می ریزم

تا خواب چشمانم را نیآزارد

 

امشب برای رسیدن به آسمان، نردبان لازم نیست،

دستت را که بلند کنی ستاره اینجاست

نگاهتان که آسمانی شد یاد ما را شهاب سنگی کنید که

 گوشه ی کوچکی از آسمانتان را خط میزند


***التماس دعا***

/ 0 نظر / 61 بازدید