میوه ی آرزو

تابستان داغ امسال هم تمام شد

اگر میوه ی آرزویت هنوز کال است غصه نخور

شاید آرزویت انار سرخی باشد که

برای رسیدن، محتاج خورشیدِ کم رمقِ پاییز استلبخند


/ 0 نظر / 84 بازدید