تولدم مبارک

 خیال باطلصبورانه در انتظار زمان بمانخیال باطل

هر چیز در زمان خود رخ می دهد

حتی اگر باغبان ، باغش را غرق آب کند،

درختان خارج از فصل خود، میوه نمی دهند   

  

 -----------------------------------------

  

خدایا به من خیر بده, هرچی که باشه

 ولی اگر با خیرم مغایرت نداره مطابق دل من کار رو درست کن  

/ 0 نظر / 30 بازدید